Lover og forskrifter

Klubbregler

10 Gyldne Regler:

 1. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være med i Lier Svømmeklubb, men er du med - følger du klubbens leveregler.
 2. Vi skal gi et godt og bredt svømmetilbud til alle våre medlemmer.
 3. Vi skal utvikle utøvere som er opptatt av mestring både på trening og i konkurranse.
 4. Vis respekt for hverandre, trenere og andre du møter i svømmingen.
 5. Vi skal ha et inkluderende, positivt og utviklende miljø for alle utøvere.
 6. I Lier Svømmeklubb utvikler vi vennskap og lagånd.
 7. Trenerne er gode forbilder – de motiverer og inspirerer.
 8. Foreldre/foresatte i Lier Svømmeklubb er inkluderende, inspirerende og fokuserer på lagånd fremfor enkeltindividene.
 9. I Lier Svømmeklubb lærer utøverne å takle både medgang og motgang.
 10. Vi er stolte av klubben vår!

 

Slik skal hvert enkelt medlem i klubben være med på å skape et positivt miljø:

 • Vi hilser på hverandre når vi møtes.
 • Vi støtter og oppmuntrer hverandre – vi er alle på samme lag.
 • Vi er åpne og ærlige, og vi gir og mottar tilbakemeldinger.
 • Vi gleder oss over andres utvikling.
 • Vi har det gøy på trening og i konkurranse.
 • Vi respekterer klubbens verdier.
 • Vi hjelper hverandre med å rydde opp etter oss.
 • Vi behandler klubbutstyret med forsiktighet.
 • Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke.
 • Mobbing tolereres ikke.

I Lier Svømmeklubb ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring både på trening og konkurranse. Vi skal ha utøvere som bidrar til et godt miljø hvor alle føler seg inkludert, møter respekt og opplever en sterk tilhørighet som gir trivsel og trygghet. Gjennom allsidig trening og mulighet til å delta på konkurranse skal du som utøver få utfordringer og muligheter til å beherske disse.

 

I Lier Svømmeklubb utfordrer vi deg som utøver til å følge 10 leveregler:

 1. Møt presis! Gi beskjed om du blir sen, eller ikke kan møte på avtalte treninger.
 2. Vannflasken skal alltid med på trening. Fylles og drikkes i løpet av trening.
 3. Behandle klubbutstyr forsiktig og med respekt.
 4. Alle i Lier Svømmeklubb skal dusje før man går i vannet.
 5. Ikke prate i munnen på trener eller i serier med fokus på oppgaver.
 6. Ingen do pauser i serier! Gå på do før trening. I verste fall før hovedserien.
 7. Hjelpe hverandre til å gjennomføre treningen med høyest mulig kvalitet.
 8. Være snille mot hverandre. Være åpne mot alle uansett popularitet eller hvor god man er.
 9. Ha fast heiarop og bruke Lsk -utstyr på stevner.
 10. Stille opp for laget ditt og klubben både på trening, leir og stevner.

 

Leveregler for Trenere og Instruktører

Som trener skal du oppfordre og legge til rette for at alle utøverne følger Lier Svømmeklubb sine kjerneverdier og leveregler slik de står skrevet i dette heftet. Du har ansvar for ditt parti og for at alle utøverne får et sportslig og sosialt treningstilbud. Gjennom trening, individuell oppfølging og oppmuntring, skal utøverne oppleve mestring og glede ved å være svømmer i Lier svømmeklubb.

 

Som trener i Lier svømmeklubb skal du bidra til…

 • et inkluderende, inspirerende og utviklende miljø for alle utøverne
 • å gi utøverne positive erfaringer med trening og konkurranse
 • å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • samarbeid og god kommunikasjon med utøverne, andre trenere, sportslig utvalg, styret og foreldre.

 

Retningslinjer for trenere i Lier svømmeklubb

 • Vær et godt forbilde.
 • Møt presis og godt forberedt til alle treningene.
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator.
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i alle utøverne dine.
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av trening.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet.
 • Enhver utøver skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter.
 • Vær en god ambassadør for klubben.

 

Innholdet i treningen skal være preget av:

 • en målrettet plan,
 • progresjon i opplevelser og ferdigheter,
 • stadig nye utfordringer slik at utøverne flytter grenser,
 • saklig og presis informasjon

 

Leveregler for Foreldre og Foresatte

I Lier Svømmeklubb ønsker vi aktive foreldre/foresatte som er interessert i barnas aktivitet. Vi ønsker foreldre/foresatte som er med barna både på trening og i konkurranser. Mange av aktivitetene er basert på frivillig innsats. Klubben er avhengig av at vi alle bidrar i styrearbeid, stiller opp i utvalgene, hjelper til ved treningsleir og stevneturer eller hjelper treneren å tilrettelegge for god og effektiv trening.

Svømmeklubben er avhengig av at foreldre/foresatte bidrar til miljøet i klubben ved å delta støttende i Marinlyst Open som er klubben samarbeid stevnearrangement med Drammen svømmeklubb, Lier rekrutt stevne, svømmeavslutninger ved sommer og jul og andre aktiviteter.

I Lier Svømmeklubb ønsker vi foreldre/foresatte som er inkluderende, inspirerende og som fokuserer på klubben som en gruppe fremfor enkeltindividene.

 

Retningslinjer for foreldre/foresatte i Lier svømmeklubb:

 • Respekter klubbens arbeid og regler.
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som er utøveren – ikke du. Barnet svømmer for sin egen del og ikke for foreldrene. Vær stolt av at barnet kan svømme fort. Fortere enn de aller fleste andre!
 • Vis respekt for trenerens arbeid og anerkjenn treneren overfor ditt barn.
 • Sørg for at barnet ditt møter på trening og at vannflasken er med. Er det grunner til ikke å komme, så meld gjerne i fra til trener via e-post eller SMS.
 • Påse at ditt barn spiser riktig og proteinholdig mat helst ikke senere enn 20-30min etter hver trening. Det er OK å ha med noe mat i bagen til etter treningen (som banan eller annen frukt).
 • Gi barnet muligheter til utvikling ved å samarbeide med treneren om gode organisatoriske løsninger og koordiner hvor mulig med andre foreldre (som felleskjøring til og fra).
 • Motiver barna til å være positiv på trening og i konkurranser.
 • La barna ta del i de sosiale rammene som er lagt opp til stevner, leir og samlinger. Barna har alltid noe å bidra med i en gruppe og man lærer også mer ved å være sammen.
 • Lær barna å takle både medgang og motgang. Hjelp barna til å komme gjennom vanskelige perioder. De trenger konstruktive løsninger og hjelp til konkrete gjøremål – ikke krav og press i tunge perioder.
 • Ikke gi utrykk av at resultater man oppnår i konkurranse ikke er bra nok. Har man gjort sitt beste, så er det kjempe bra! La treneren evaluere og gi tilbakemelding om hva som kan forbedres til neste gang.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder og ikke om.
 • Bli kjent med andre foreldre i Lier svømmeklubb gjennom treninger, stevner, arrangementer og årsmøtet. Det er mer gøy å være involvert!

 

Vær et godt forbilde ved å:

 • Hjelp til å holde orden i garderobe og i svømmehallen.
 • Kast søppel som du finner.
 • Ikke gå med utesko inne i svømmehallen
 • Betal medlemsavgift i tide og møt opp på årsmøtene hvert år (mars/april). På årsmøtet får man innblikk i hvordan klubben drives og man kan være med å avgjøre hvordan klubben skal utvikles videre.
 • Det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.
Lars.stabaek@gmail.com 2016-02-10 18:46:57

Rutiner for politiattest

En politiattest (vandelsattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Alle med verv eller oppgaver i Lier svømmeklubb må således ha politiattest.

Følgende rutiner gjelder (nedlasting Wordformat: Rutine for innhenting av politiattest 20160210.doc)

1. Formål

Beskrive omfang og fremgangsmåte ved uthenting, registrering og fremvisning av politiattester i Lier Svømmeklubb. 

2. Omfang

Krav om politiattest gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

For Lier Svømmeklubb betyr dette at alle trenere, oppmenn og medlemmer av styret skal levere politiattest. I tillegg stilles det krav om politiattest for foresatte som er med på overnattingsstevner, treningsleir, etc. der hvor den foresatte har et selvstendig ansvar for svømmerne (alene voksen på rom med svømmere).

For Lier Svømmeklubb er gyldigheten for politiattester satt til 3 år. Når det nærmer seg 3 års grensen må den enkelte iverksette fornying av politiattesten. 

3. Utførelse

Ved søknad om politiattest:

 • Styret, v/ansvarlige for politiattester, fyller ut skjema for «Bekreftelse på formål med politiattest». Skjemaet finnes her.
 • Den enkelte som trenger politiattest fyller ut søknadsskjema elektronisk. Nettsiden for dette finner du her. Som vedlegg til søknaden skal du laste opp signert skjema for «bekreftelse på formål med politiattest». Dette skjemaet får du av Lier Svømmeklubbs ansvarlige for politiattester.
 • Under formål skal følgende tekst benyttes: «Arbeid for frivillig organisasjon»
  • Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
  • Det er Politiregisterforskriften § 34-1, jf. og Politiregisterloven § 39, første ledd som kommer til anvendelse.

Ved svar på søknad om politiattest:

 • Når den enkelte mottar svar på politiattest skal denne skrives ut og fremvises til Lier Svømmeklubbs ansvarlige for politiattester.

Lier Svømmeklubb v/politiattestansvarlig har oversikt over hvem som har forevist politiattest.

4. Endringslogg

Dato Versjon Endring
21.11.2015 01 Dokument opprettet
9.2.2016 01 Omfang - tatt inn foresatte som er med på overnatting/ leir